piątek, 20 kwietnia 2018

KONKURS


Dziękuję Ci Mamo …
za Twoje rady przez te wszystkie lata,
za czułość i zrozumienie,
za dar prawdziwej miłości,
która pozwala mi pamiętać o tym,
jaka jesteś kochana.
Dziękuję Ci Tato …
za Twoja opiekę,
za silne ramiona w chwilach zwątpienia,
za ojcowską miłość,
która pozwala mi pamiętać o tym,
jaki jesteś wspaniały.
KONKURS
dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35                              w Krakowie

„Moja mama bohaterka”
„Mój tata bohater”
Kategorie konkursu:
I.                 Uczniowie klas 1,2 – praca plastyczna
(technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka, wydzieranka, collage, itp.)

II.             Uczniowie klas 3,4 -  opis postaci

III.         Uczniowie klas 5,6 – opowiadanie z dialogiem

IV.          Uczniowie klas 7, 2 i 3 gimnazjum – wywiad
Termin: 23 maja 2018r.

Regulamin konkursu
„Moja mama bohaterka”
„Mój tata bohater”
zorganizowanego dla uczniów ZSO nr 35 w Krakowie
ORGANIZATOR: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie
CELE KONKURSU:
- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,
- propagowanie świadomości wartości rodzin - integracja rodzin, promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
- rozwijanie zainteresowań, poszukiwanie ciekawych form wyrazu artystycznego.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs adresowany jest do uczniów ZSO nr 35 w Krakowie i trwa do 23.05.2018r. wg kategorii:
I.                    Uczniowie klas 1,2 – praca plastyczna
(dowolna technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka, wydzieranka, collage, itp.)
II.                  Uczniowie klas 3,4 -  opis postaci
III.                Uczniowie klas 5,6 – opowiadanie z użyciem dialogu
IV.                Uczniowie klas 7, 2 i 3 gimnazjum – wywiad

Kryteria konkursu:
Kryteria oceny pracy stanowić będą: zgodność z tematyką, oryginalność, estetyka wykonania (w przypadku prac plastycznych) oraz poprawność językowa (w przypadku prac literackich). Prace konkursowe mogą prezentować szerokie ujęcie tematyki związanej z mamą lub tatą, obejmować portret, codzienne obowiązki, sposób spędzania wolnego czasu, ulubione zajęcia, marzenia, zainteresowania i pasje, pracę zawodową, cechy osobowe, wierność ideałom i zasadom, spędzanie czasu wolnego z rodziną.
Pracę należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać wg wzoru:
imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły
TERMINY:
Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie 23 .05.2018 r.  
Do  p. dyrektor Justyny Gut lub p. pedagog Marty Jankiewicz - Piekarczyk
Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród nastąpi dnia 28 maja 2018r.
UWAGI KOŃCOWE:
Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac.

sobota, 31 marca 2018